Your Cart

Özel Yolcular

Çocuk yolcular : Çocukların uçurulup uçurulamayacağına dair durum değerlendirmesi, pilotlar tarafından meteorolojik

şartlara, çocuk yolcuların uçuş boyunca sepette güvenli bir şekilde kalıp kalamayacağına ve iniş pozisyonunu alıp

alamayacağına göre değerlendirilir. Eğer şartlar uygun değilse şahıslar kabul etse bile uçuş yaptırılmaz. Çocuk yolcular

mutlaka yanlarında velileri ve onların onayları ile uçuşa kabul edilir. Pilot onayı ve veli imzası ile 5 yaşından küçük

çocuklar gerekli önlemlerden sonra uçuşa dâhil olabilir.

Hamile Yolcular : Hamile olan veya hamile olduğundan şüphelenen yolcular, kendileri onay verse dahi uçuşa kabul

edilmezler. Şirketin web sitesi, broşürleri, uçuş bilgi kartları gibi medyalarda hamile yolcuların uçurulmayacağı bilgisi yer

alır. Pilotlar da gerekli gördüklerinde brifing esnasında bir kez daha bunu hatırlatır. Hamile olduğu halde hamileliği

gizleyen yolcuların sorumluluğu şirkete ve pilota ait değildir.

Engelli Yolcular : Engelli yolcular olması halinde, engel durumuna göre uçurulup uçurulmayacağına pilot tarafından

karar verilir. Eğer uçurulacaksa, bireyin onayı alındıktan sonra uçuş yaptırılır. Engel durumu uçuş, özellikle iniş

pozisyonunu almak için elverişsiz ise birey kendisi kabul etse bile uçuşa alınmaz.

.